AQIDATUL MUSLIMIN (AQIDAH AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH BAG I)


AQIDATUL MUSLIMIN (AQIDAH AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH BAG I)

1.Apakah yang dimaksud dengan ilmu agama yang (hukum mempelajarinya)fardlu ‘ain ?

Jawab: Diwajibkan atas setiap mukallaf (baligh dan berakal) untuk mempelajarikadar ilmu agama yang ia butuhkan seperti masalah aqidah (keyakinan), bersuci,shalat, puasa, zakat bagi yang wajib mengeluarkannya, haji bagi yang mampu,maksiat-maksiat hati, tangan, mata dan lain-lain. Allah ta’ala berfirman:

( [ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ] (سورة الزمر : 9

Maknanya: “Katakanlah (wahai Muhammad) tidaklah sama orang yang mengetahuidan orang yang tidak mengetahui” (Q.S. az-Zumar: 9)

Dalam hadits disebutkan:”طلب العلم فريضة على كل مسلم” (رواه البيهقي)

Maknanya: “Menuntut ilmu agama (yang dlaruri / pokok) adalah wajib atas setiapmuslim (laki-laki dan perempuan)” (H.R. al Bayhaqi)

 

2. Apakah hikmah dari penciptaan jin dan manusia ?

Jawab: Untuk diperintahkan Allah agar beribadah kepada-Nya. Allah ta’alaberfirman:

( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون  (سورة الذاريات : 56

Maknanya: “Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali (Aku perintahkanmereka) untuk beribadah kepada-Ku” (Q.S. adz-Dzariyat: 56)

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda:

(“حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا” (رواه الشيخان)

Maknanya: “Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepada-Nya dan tidakmenyekutukan-Nya dengan sesuatupun” (H.R. al Bukhari dan Muslim)

 

3. Bagaimanakah sahnya ibadah ?

Jawab: Beribadah kepada Allah (hanya) sah dilakukan oleh orang yangmeyakini adanya Allah dan tidak menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapundari makhluk-Nya. Allah ta’ala berfirman:

ليس كمثله شىء (سورة الشورى: 11

Maknanya: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya dan tidak adasesuatupun yang menyerupai-Nya” (Q.S. asy-Syura: 11)

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda:

لا فكرة في الرب” (رواه أبو القاسم الأنصاري

Maknanya: “Tuhan tidak bisa dipikirkan (dibayangkan)” (H.R. Abu al Qasim alAnshari)

Al Ghazali berkata:“لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود”.Maknanya: “Tidak sah ibadah (seorang hamba) kecuali setelah mengetahui (Allah) yangwajib disembah”.

 

4. Kenapa Allah mengutus para rasul ?

Jawab: Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan kepada umat manusiahal-hal yang membawa kemaslahatan (kebaikan) dalam agama dan duniamereka. Dan untuk mengajak mereka menyembah Allah dan tidakmenyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Allah ta’ala berfirman:

( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين  (سورة البقرة : 213

Maknanya: “…Maka Allah mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira danmemberi peringatan” (Q.S. al Baqarah: 213)

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda:

“أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله” (رواه البخاري)

Maknanya: “Perkataan paling utama yang aku dan para nabi sebelumku adalahucapkan لا إله إلا الله (tiada yang disembah dengan benar kecuali Allah)” (H.R. alBukhari)

 

5. Apakah arti Tauhid ?

Jawab: Tauhid adalah:”التوحيد إفراد القديم من المحدث”.“Tauhid adalah mensucikan (Allah) yang tidak mempunyai permulaan dari menyerupaimakhluk-Nya”.Sebagaimana dijelaskan oleh al Imam al Junayd. Maksud beliau dengan al Qadimadalah Allah yang tidak mempunyai permulaan, sedangkan al Muhdats adalahmakhluk Allah ta’ala berfirman:

( ليس كمثله شىء  (سورة الشورى: 11

Maknanya: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya dan tidak adasesuatupun yang menyerupai-Nya” (Q.S. asy-Syura: 11)Suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam ditanya: Perbuatan apa yangpaling utama? Rasulullah menjawab:(“إيمان بالله ورسوله” (رواه البخاري

Maknanya: “Iman kepada Allah dan Rasul-Nya” (H.R. al Bukhari)

 

Diterjemahkan Oleh:H.A.Khudori Yusuf

Sumber:

http://www.alsunna.org/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: